ติดต่อเรา
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
196 หมู่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์: 036-510711–22
แฟกซ์: 036-510724
เวลาทำการ: 08.00 - 16.00 น.
อีเมล: malee_t@boonrawd.co.th